De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat iedereen zoveel mogelijk kan blijven meedoen aan de samenleving en zelfstandig kan blijven wonen.

Voor wie is de Wmo bedoeld?

Bij de Wmo is het belangrijk dat u eerst kijkt of u zelf uw probleem kunt oplossen of met hulp van uw familie, vrienden of buren. Als dat niet lukt, kunt u om ondersteuning vragen bij hetSociaal Team Oegstgeest (STO).

Wat valt er onder de Wmo?

Enkele voorbeelden zijn:

  • begeleiding
  • dagbesteding
  • huishoudelijke ondersteuning
  • hulpmiddelen zoals een rolstoel of scootmobiel
  • regiotaxi
  • woningaanpassing

Hulp aanvragen

Voor het aanvragen van een Wmo maatwerkvoorziening neemt u contact op met het Sociaal Team Oegstgeest. Wanneer u al een WMO-consulent als contactpersoon heeft kunt u contact opnemen met hem/haar. Samen bespreekt u uw vraag en wat nodig is in uw situatie.