De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat iedereen zoveel mogelijk kan blijven meedoen aan de samenleving en zelfstandig kan blijven wonen. Wilt u een aanvraag voor een Wmo voorziening doen, dan moet u zich eerst melden bij het Sociaal Team Oegstgeest.

Voor wie is de Wmo bedoeld?

Bij de Wmo is het belangrijk dat u eerst kijkt of u zelf uw probleem kunt oplossen of met hulp van uw familie, vrienden of buren. Als dat niet lukt, kunt u om ondersteuning vragen bij het Sociaal Team Oegstgeest (STO).

De gemeente biedt zorg op de volgende terreinen:

De gemeente beslist of in aanmerking komt voor hulp via de Wmo. Als dat zo is dan kunt u kiezen of u de hulp wilt krijgen via Zorg in Natura of via een Persoonsgebonden Budget (PGB). We bespreken deze keuze met u bij het gesprek over uw aanvraag.

De gemeente betaalt de voorziening.

Eigen bijdrage

In de meeste gevallen legt de gemeente u een eigen bijdrage op.

Met de eigen bijdrage betaalt u een deel van de kosten van de hulp of ondersteuning vanuit de Wmo. We noemen dit ook wel het 'abonnementstarief'. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) stelt de eigen bijdrage Wmo vast en int het geld hiervoor.