Wanneer een aanpassing aan uw woning of een hulpmiddel nodig is om zelf langer thuis te kunnen wonen of een kind thuis te kunnen laten opgroeien en u dit niet zelf kunt regelen, dan kan er misschien via de Wmo een woonvoorziening worden verstrekt. Ouder worden en de beperkingen die daarbij komen kijken, horen bij het leven. De gemeente kan daarom ook niet alles oplossen en opvangen.

Aanpassingen die de gemeente niet voor u kan regelen zijn bijvoorbeeld:

  • Verwijderen van dorpels en drempels in uw woning
  • Beugels/handgrepen plaatsen
  • Toilet verhogen of verlagen
  • Mengkraan met 1 hendel monteren

Dit soort algemene aanpassingen kunt u vragen bij de woningeigenaar. Regelt de eigenaar het niet of bent zelf de eigenaar? Dan regelt en betaalt u zelf de aanpassing.

Aanpassingen die de gemeente regelt

Voor andere aanpassingen kunt u contact opnemen met het Sociaal team. Vul daarvoor het contactformulier van het Sociaal team in link. Er vindt dan eerst een gesprek plaats. Dit gesprek gaat over uw vraag en mogelijke oplossingen. Er wordt gekeken naar wat u zelf kunt en wat u zelf kunt regelen. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van uw netwerk. Blijkt tijdens het gesprek met het Sociaal Team dat u echt een woningaanpassing nodig hebt? Dan bekijken we samen met u wat de beste oplossing is.

Bijvoorbeeld:

  • Een traplift plaatsen
  • Toegang van de woning geschikt maken voor een rolstoel
  • Elektrische deuropener plaatsen
  • Aanpassing doen aan de badkamer

Verhuizen

Soms is het niet mogelijk om uw woning aan te passen. Dan kunt u misschien verhuizen naar een woning waar u beter zelfstandig kan wonen. Misschien is er al een huurwoning die past bij uw situatie. U kunt in sommige gevallen ook een urgentie voor een huurwoning doen. Bekijk op www.hureninhollandrijnland.nl of u aan de voorwaarden voldoet. U kunt hier ook het actuele aanbod van huurwoning vinden.