Maatwerkvoorziening begeleiding

Iedereen moet zo lang mogelijk in zijn eigen leefomgeving kunnen (blijven) wonen. Soms hebben mensen daar begeleiding bij nodig. Als deze begeleiding, om diverse redenen, nodig blijkt, komt u mogelijk in aanmerking voor een maatwerkvoorziening begeleiding. Deze begeleiding is gericht op 3 gebieden: een schoon en leefbaar huis, het sociaal netwerk en onderwijs, dagbesteding of arbeidsparticipatie. Er is individuele begeleiding mogelijk en begeleiding in groepsverband. Individuele begeleiding wordt ingezet wanneer begeleiding in de groep niet passend of voldoende is.

Kosten

Als u een maatwerkvoorziening voor een vorm van begeleiding heeft betaalt de gemeente de kosten rechtstreeks aan de aanbieder. Voor maatwerkvoorzieningen wordt een eigen bijdrage gerekend (via het CAK). Deze eigen bijdrage bedraagt maximaal 19 euro per maand (2023).

Aanvragen

Voor het aanvragen van een maatwerkvoorziening neemt u contact op met het Sociaal Team Oegstgeest. Wanneer u al een WMO-consulent als contactpersoon heeft kunt u contact opnemen met hem/haar. Samen bespreekt u uw vraag en wat nodig is in uw situatie.