De organisaties

In het Sociaal Team Oegstgeest werken professionals van verschillende organisaties samen:

  • WMO-consulenten van de gemeente Oegstgeest
  • Ouderenadviseurs van Radius
  • Een MEE-consulent met kennis van lichamelijke en verstandelijke beperkingen, chronische ziekten, niet aangeboren hersenletsel en autisme
  • Wijkverpleegkundigen van Marente en ActiVite
  • Maatschappelijk werkers van Kwadraad
  • Een verpleegkundig specialiste van de GGZ

Hierdoor heeft het team veel kennis van verschillende leefgebieden en hoeft u niet meer met verschillende organisaties contact op te nemen.


Wat doet het Sociaal Team voor u?

Het Sociaal Team Oegstgeest is er voor iedereen vanaf 18 jaar met een vraag over zorg en welzijn. Wilt u ondersteuning om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen? Wanneer het nodig is maken we een afspraak voor een persoonlijk gesprek. Samen met u kijkt het Sociaal  Team Oegstgeest naar uw situatie, uw eigen mogelijkheden en oplossingen in uw eigen omgeving.  Als het nodig is, kunt u ondersteuning aanvragen. Bijvoorbeeld via een Wmo-voorziening vanuit de gemeente.

Clientondersteuning

Als u dat prettig vindt kunt u iemand uit uw netwerk vragen om aanwezig te zijn bij het gesprek. Wij kunnen ook een onafhankelijk cliëntondersteuner aanbieden. Dat is iemand die u bij het gesprek kan bijstaan. Als u hiervan gebruik wilt maken, kunt u dit bij het Sociaal Team aangeven.

Ondersteuningsplan

In het gesprek bij u thuis bekijken we wat er nodig is om uw situatie te verbeteren en waarbij u ondersteuning nodig heeft. Verschillende onderwerpen komen aan bod, zoals uw woonsituatie, uw gezondheid en uw sociale netwerk. We brengen in kaart wat u al heeft gedaan om een antwoord op uw vraag te vinden en welke ondersteuning u mogelijk al krijgt.

Alle afspraken worden vastgelegd in het ondersteuningsplan.


Contact opnemen of hulp aanvragen

Het Sociaal Team Oegstgeest en het team Wmo zijn telefonisch bereikbaar om uw vragen te beantwoorden op maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 11:00 uur. U kunt bellen met 14071 (gemeente Oegstgeest) en vragen naar het Sociaal Team Oegstgeest of de Wmo.

Melding doen voor ondersteuning

U kunt op verschillende manieren ondersteuning aanvragen:

Indien nodig maken we een afspraak met u voor een persoonlijk gesprek. Tijdens dit gesprek bespreekt u uw situatie en zoekt u samen met de medewerker  naar een passende oplossing.

Veelgestelde vragen