Onze website moet voldoen aan de vereisten voor Web Content Accessibility Guidelines 2.0, wat betekent dat onze website gemaakt moet zijn conform de internationale toegankelijkheidsrichtlijnen. Dit betekent dat de website gebruikt kan worden door iedereen, inclusief mensen met een beperking zoals blinden en doven.

Toegankelijkheidsverklaring

Omdat onze website vernieuwd is zal deze in oktober 2020 opnieuw getoetst worden op toegankelijkheid. Vervolgens wordt er een toegankelijkheidsverklaring opgesteld en op deze website geplaatst.

Uitgangspunten

Wij zorgen ervoor dat onze website technisch en inhoudelijk voldoet aan de toegankelijkheidseisen. Ons webteam heeft goede kennis van de toegankelijkheidseisen en plaatsen toegankelijke teksten, afbeeldingen en tabellen en wij laten onze website periodiek testen door onafhankelijke experts.

Vervolg

Naast de basis van onze website willen wij ook dat de andere onderdelen voldoen aan de toegankelijkheidseisen. Denk hierbij aan:

  • Verbeteren van de toegankelijkheid van digitale formulieren.
  • Verbeteren van de toegankelijkheid van het online maken van afspraken.
  • Informatie die niet toegankelijk is voor sommige websitebezoekers op een andere manier uitleggen, bijvoorbeeld met een stadskaart.

Planning

Het webteam werkt met de volgende planning:

  • Toetsen website op toegankelijkheid: oktober 2020.
  • Plaatsen toegankelijkheidsverklaring: november 2020.
  • Verbeteren van de toegankelijkheid van digitale formulieren: 2021.
  • Verbeteren van de toegankelijkheid van het online maken van afspraken: 2021

Ervaart u problemen?

Is onze website of zijn onderdelen daarvan voor u niet goed toegankelijk? Heeft u vragen, tips of opmerkingen over de toegankelijkheid? Neem contact op met ons via het online contactformulier.