Onze website voldoet aan de vereisten voor Web Content Accessibility Guidelines 2.0 niveau AA. Onze website is dus gemaakt conform de internationale toegankelijkheidsrichtlijnen. Dit betekent dat de website gebruikt kan worden door iedereen, inclusief mensen met een beperking zoals blinden en doven. Hiervoor hebben wij een certificaat van toegankelijkheid ontvangen.

Is onze website of zijn onderdelen daarvan voor u niet goed toegankelijk? Heeft u vragen, tips of opmerkingen over de toegankelijkheid? Neem contact op met ons via het online contactformulier.