Onze website voldoet op 49 van de 50 punten aan de vereisten voor Web Content Accessibility Guidelines 2.0. Onze website is gemaakt conform de internationale toegankelijkheidsrichtlijnen. Dit betekent dat de website gebruikt kan worden door iedereen, inclusief mensen met een beperking zoals blinden en doven.

Toegankelijkheidsverklaring


Score

Onze website behaalde op 03-10-2022 een score van 49 van de 50 punten. In de officiele verklaring vindt u alle informatie.

Uitgangspunten

Wij zorgen ervoor dat onze website technisch en inhoudelijk voldoet aan de toegankelijkheidseisen. Ons webteam heeft goede kennis van de toegankelijkheidseisen en plaatsen toegankelijke teksten, afbeeldingen en tabellen en wij laten onze website periodiek testen door onafhankelijke experts.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-01-2024.


Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via ons contactformulier.

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
  • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.