Wmo

  • E-mail pagina
  • Lees voor

De begeleiding voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten is geregeld in de Wet maatschappelijk ondersteuning.

De nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is erop gericht dat mensen zo lang en zelfstandig mogelijk thuis kunnen wonen. Ook als u met een beperking of belemmering te maken heeft. De gemeente is verantwoordelijk voor het aanbieden van deze begeleiding. De Wmo consulenten van de gemeenten zijn onderdeel van Sociaal Team Oegstgeest. De consulenten beantwoorden al uw vragen over Wmo-voorzieningen.

Voorbeelden van Wmo-voorzieningen

  • hulp aan huis
  • woningaanpassingen
  • rolstoel
  • scootmobiel of regiotaxi (vervoersvoorzieningen)
  • hulp in dagelijks leven om zelfstandig te leven (individuele en groepsbegeleiding)
  • logeren in een zorginstelling met een psychiatrische diagnose (kortdurend verblijf)
  • een beschermde leefomgeving met een psychiatrische diagnose (beschermd wonen)