College adviescommissies

Er zijn drie (wettelijk verplichte) college adviescommissies. Deze commissies adviseren gevraagd en ongevraagd aan het college van burgemeesters en wethouders.

Adviesdomeinen

In Oegstgeest zijn ook deskundigen binnen verschillende adviesdomeinen actief: in informele netwerken worden informatie, kennis en kunde uitgewisseld. Deze commissies zijn zelfstandig en hebben meer autonomie t.a.v. taken, werkwijze en samenstelling.

Binnen deze adviesdomeinen zijn de volgende adviescommissies actief: