Het onafhankelijk Kwaliteitsteam De Geesten adviseert sinds 2022 het college over nieuwe ontwikkelingen in plangebied ‘De Geesten’. Plannen worden door het Kwaliteitsteam getoetst vanaf de initiatieffase en zij geven een advies af. Dit advies wordt meegenomen in de beslissing op de omgevingsvergunning. Het Kwaliteitsteam De Geesten is op 22 maart 2022 ingesteld door het college op verzoek van de gemeenteraad.

Vergaderingen

De vergaderingen van het Kwaliteitsteam zijn meestal openbaar. Wilt u een vergadering bijwonen? Meldt u zich dan aan door een e-mail te sturen naar groenewoud@oegstgeest.nl.

De jaarlijkse vergadercyclus van het Kwaliteitsteam, en ook wijzigingen worden op deze pagina bekend gemaakt.

In 2023 kwam het Kwaliteitsteam samen op de volgende data:

  • 31 januari
  • 21 maart
  • 24 oktober

De geplande vergadering van 19 december 2023 komt te vervallen.

De eerstvolgende vergadering staat gepland (o.v.) op dinsdag 16 januari 2024, vanaf 11.30 uur.

Samenstelling

Voorzitter:  de heer M.A.A.B. Hendrikx

Leden: de heer A.J.M.M. van de Lindeloof, de heer J.J.J.M. Lucas, de heer F.H. Lugt en de heer R. van der Velden

Ambtelijke begeleiding: mevrouw W. Regeer (projectleider) en mevrouw F. Groenewoud (project- en beleidsmedewerker)

Documenten