De Adviesraad Sociaal Domein adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd over het beleid en de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet.

Werkwijze

De Adviesraad Sociaal Domein biedt een platform aan inwoners van Oegstgeest, cliënten- en zorgorganisaties t.a.v. de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet. De Adviesraad is als gesprekspartner van de gemeente nauw betrokken bij de plannen van de gemeente.

Heeft u ideeën of wilt u meepraten? Dan kunt u contact opnemen met de Adviesraad Sociaal Domein. De Adviesraad is te bereiken via de secretaris: adviesraadoegstgeest@gmail.com.

Ga naar het reglement van de Adviesraad

Samenstelling

De heer R.F. Bergers, de heer A. van Iterson, de heer L. van de Kerkhof, mevrouw A.S.J. Koks, mevrouw G. Spies, de heer D. van Starkenburg.

Vergaderingen

De adviesraad vergadert ca. 8 maal per jaar. De vergaderingen van de Adviesraad Sociaal Domein zijn openbaar en vinden plaats in het gemeentehuis. De vergaderingen zijn op een donderdag en beginnen om 20.00 uur. U bent van harte uitgenodigd om een vergadering bij te wonen. Voor u een kans om mee te praten over het beleid van de gemeente op het gebied van de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet.

Adviezen

De tekst van de adviezen is op te vragen bij de secretaris van de adviesraad: adviesraadoegstgeest@gmail.com.

2023

  • Advies op voorstel verruiming minimabeleid 2023 (februari)
  • Advies over de aangepaste verordening re-integratie in het kader van de wetswijziging Breed Offensief (augustus)  
  • Advies met betrekking tot het Plan van Aanpak GALA (oktober)
  • Advies over het ambtelijk concept van de aangepaste Lokale Inclusieagenda Oegstgeest 2024-2025 (oktober)
  •  Advies concept-Regiovisie Aanpak Huiselijk Geweld Hollands Midden 2024-2028 (december)

2022

  • Advies conceptbeleidsregels voor aanpassingen van het minimabeleid (maart)
  • Advies concept “Verordening bekostiging Leerlingenvervoer Oegstgeest 2022” en de concept “Beleidsregels Leerlingenvervoer Oegstgeest 2022”  (maart)
  • Advies op de concept wijzigingsverordening maatschappelijke ondersteuning Oegstgeest 2020 en op het overzicht van de wijzigingen (september)
  • Advies concept beleidsregels van de Wmo 2023 (november)