De Adviesraad Sociaal Domein adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd over het beleid en de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet.

Werkwijze

De Adviesraad Sociaal Domein wil een platform bieden aan burgers, cliënten- en zorgorganisaties t.a.v. de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet. De Adviesraad is als gesprekspartner van de gemeente nauw betrokken bij de plannen van de gemeente.

Heeft u ideeën of wilt u meepraten dan kunt u contact opnemen met de Adviesraad Sociaal Domein. De Adviesraad is te bereiken via de secretaris via Lodderg@xs4all.nl

Samenstelling

Voorzitter: mevrouw M. C. Kooijmans
Secretaris: mevrouw A. Lodder
Leden: de heer R. Kamerling, de heer L. van de Kerkhof, mevrouw A.S.J. Koks, de heer F.W.M. van Rijn, mevrouw G. Spies en de heer D. van Starkenburg

Secretaris: lodderg@xs4all.nl

Vergaderingen

De adviesraad vergadert ca. 8 maal per jaar. De vergaderingen van de Adviesraad Sociaal Domein zijn openbaar en vinden plaats in het gemeentehuis. De vergaderingen zijn op een donderdag en beginnen om 19.30 uur. U bent van harte uitgenodigd om een vergadering bij te wonen. Voor u een kans om mee te praten over het beleid van de gemeente op het gebied van de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet.

Agenda's vergaderingen