De commissie adviseert over het groen- en natuurbeleid van de gemeente en over de uitvoering daarvan in brede zin. 

Vergaderingen

De vergaderingen van de commissie zijn openbaar. De vergaderingen worden een week van te voren aangekondigd op de gemeentepagina van de Oegstgeester Courant en op deze pagina.

Samenstelling

Voorzitter: de heer P.J. van Helsdingen
Secretaris: mevrouw H. Okker
Leden: de heer L. M. Jalink, de heer M. Roos
Ambtelijke secretaris: mevrouw E. Laine