De Oegstgeester Sport Federatie adviseert de gemeente over sportaangelegenheden. De leden van de sportraad zijn bestuurders of afgevaardigden van een Oegstgeester sportvereniging.

Vergaderingen

De vergaderingen van de sportraad zijn openbaar en vinden vier à vijf keer per jaar plaats in het clubgebouw van een van de sportverenigingen en beginnen om 20.15 uur. De vergaderingen worden ook aangekondigd op de gemeentepagina van de Oegstgeester Courant.

Samenstelling

Voorzitter, de heer S. de Ruijter
Secretaris, mevrouw A. Anholts - Brussee
Leden, Leo van den Broek (Voetbalvereniging Oegstgeest), Henk Kraaij (Christelijke Korfbal Vereniging Fiks), Jeroen Bal (Ajax Cricket),Benjamin Hoogervorst (Basketbal Vereniging Oegstgeest), Ad Jordaans (Zwem- en waterpolovereniging Vivax), Peter Stokkermans (Volleybal Club Oegstgeest), Dick de Groot (Oegstgeester Lawn Tennis Club), Rolf van Mierlo (Leidsche en Oegstgeester Hockey Club), John van den Nouland (Attila Vereniging van Handboogschutters), Frans Tettero (Oegstgeester Golf Club),Hans Schiphorst (Ajax Sportman Combinatie voetbal), Monica Wolters-Poelhekke (Bridgeclub De Schrandere Vos), Ted van den Berg (Tafeltennisvereniging Pecos)