De Oegstgeester Sport Federatie adviseert de gemeente over sportaangelegenheden. De leden van de sportraad zijn bestuurders of afgevaardigden van een Oegstgeester sportvereniging.

Vergaderingen

De vergaderingen van de sportraad zijn openbaar en vinden vier à vijf keer per jaar plaats in het clubgebouw van een van de sportverenigingen en beginnen om 20.15 uur. De vergaderingen worden ook aangekondigd op de gemeentepagina van de Oegstgeester Courant.

Samenstelling

Voorzitter, de heer S. de Ruijter