Eenzaamheid pakken we samen aan

Je af en toe eenzaam voelen, hoort bij het leven. Gemeente Oegstgeest gaat uit van het idee dat iedereen een bijdrage kan leveren aan het terugdringen en voorkomen van eenzaamheid. En dat het onze gezamenlijke verantwoordelijkheid is die bijdrage te leveren. Inmiddels is een grote groep zorg- en welzijnsmedewerkers, vrijwilligers, ondernemers, betrokken inwoners en afgevaardigden van belangengroeperingen betrokken bij die gezamenlijke aanpak. Het doel daarvan is eenzaamheid in Oegstgeest bespreekbaar te maken, te voorkomen en te verminderen.