Wat is het?

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet bundelt wetten en regels voor de fysieke leefomgeving: ruimte, wonen, infrastructuur, milieu en water. U kunt als inwoner, ondernemer of organisatie met deze nieuwe regels te maken krijgen. Bijvoorbeeld bij een nieuwbouwproject, de bouw van een dakkapel op uw woning of de aanleg van een in- of uitrit.

Het doel van de Omgevingswet is om het voor inwoners en organisaties makkelijker te maken. Zo kunt u alle regels vanaf 2024 direct inzien via het digitale Omgevingsloket en direct online een vergunning aanvragen.

Oegstgeest bereidt zich voor op de komst van de Omgevingswet. Zo hebben we een omgevingsvisie opgesteld en zijn we volop bezig onze werkprocessen in te richten op de nieuwe wetgeving.

Hoe werkt het?

Aanvraag omgevingsvergunning

Een aanvraag voor een omgevingsvergunning behandelen wij volgens de huidige wetgeving als u deze vóór 1 januari 2024 indient. Aanvragen die u vanaf 1 januari 2024 indient, behandelen wij op basis van de Omgevingswet. Ook de manier van toezicht en controle tijdens de bouw (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen) verandert per 1 januari 2024.

  Wijzigen bestemmingsplan

  Wilt u een bouwplan realiseren dat niet past in het bestemmingsplan en ook niet vergund kan worden door middel van een afwijking? Dan is een wijziging van het bestemmingsplan nodig.

  • Aanvragen die na 1 oktober 2023 ingediend zijn, behandelen we op basis van de Omgevingswet.
  • Heeft u uw aanvraag vóór 1 oktober 2023 compleet ingediend? En wordt het ontwerpbestemmingsplan vóór 1 januari 2024 ter inzage gelegd? Dan kan het zijn dat de huidige regels van toepassing zijn. Lees meer over dit proces.

  Controle bouwplan

  Op 1 januari 2024 gaat de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in voor nieuwbouwprojecten. Voor verbouwprojecten gaat de Wkb vooralsnog pas in op 1 januari 2025. Het doel van de Wkb is het verhogen van de kwaliteit van bouwwerken. Nu controleert de gemeente vooraf of een bouwplan aan de regels voldoet. Na invoering van de Wkb wordt dit bij bouwwerken met een laag risico (gevolgklasse 1) gedaan door een onafhankelijke partij. Dit noemen we een kwaliteitsborger. Wie vanaf 1 januari 2024 een bouwplan heeft voor een bouwwerk uit gevolgklasse 1, moet zelf een kwaliteitsborger inschakelen. Lees meer over de Wkb

  Participatie

  Participatie is erg belangrijk bij de Omgevingswet. Participatie is het samenwerken en in gesprek gaan met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Dit is belangrijk bij het uitvoeren van projecten. De initiatiefnemer van het project is verantwoordelijk voor de participatie. Bij iedere aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt gekeken naar participatie: zijn belanghebbenden uit de omgeving betrokken bij de plannen?

  De Omgevingswet zegt niet hoe participatie moet worden vormgegeven. Om initiatiefnemers hierbij te ondersteunen heeft de gemeente beleid ontwikkeld. In dit beleid geven we afhankelijk van de omvang van het initiatief aan wat wij minimaal aan participatie verwachten en hoe dit dient te worden vastgelegd. Initiatiefnemers kunnen gebruik maken van de participatiegids.