Storing afspraak maken

U kunt weer zelf online een afspraak maken. Helaas ontvangt u nog geen bevestiging van de gemaakte afspraak. Noteer deze dus zelf in uw agenda. Onze excuses voor het ongemak.

Op 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in. Dat betekent dat er andere regels gaan gelden bij het aanvragen van een verandering in de leefomgeving.

Wilt u een bouwplan realiseren dat niet past in het bestemmingsplan en ook niet vergund kan worden door middel van een afwijking? En wilt u dit doen volgens de huidige regelgeving? Let op: Zorg dan dat uw aanvraag uiterlijk 1 oktober 2023 compleet bij de gemeente ingediend is. Dan hebben wij nog voldoende tijd om uw verzoek te controleren op compleetheid en de procedure te starten om het ter inzage te leggen.

Het ontwerpbestemmingsplan moet vóór 1 januari 2024 ter inzage gelegd zijn om de procedure onder de huidige regels te kunnen laten vaststellen. Voor aanvragen die na 1 oktober 2023 bij de gemeente binnenkomen, wordt geadviseerd om deze alvast op te stellen volgens de Omgevingswet. U kunt altijd contact opnemen om te bespreken wat  voor u de beste optie is.