Een monument is een beschermd gebouw of object, zoals een burg of een bepaalde muur. Oegstgeest heeft meerdere monumenten, zowel gemeentelijke monumenten als rijksmonumenten.

Gemeentelijke monumenten

Gemeentelijke monumenten zijn objecten die vanwege hun lokale betekenis zijn opgenomen in het gemeentelijke monumenten register. De bescherming houdt in dat deze monumenten niet mogen worden gewijzigd zonder dat hiervoor vergunning is verleend. Uitgezonderd van de vergunningsplicht zijn werkzaamheden die vallen onder het vergunningsvrije bouwen. De bescherming van gemeentelijke monumenten gaat minder ver dan die voor rijksmonumenten. 

Gemeentelijke monumenten zijn herkenbaar aan een op de gevel bevestigd rood/geel schuin gekruist schild.

Rijksmonumenten

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) wijst namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bouwwerken aan die vanwege hun bijzondere cultuurhistorische waarde behouden moeten blijven. 

Wijzigingen aan een monument

Wanneer u wijzigingen aan een monument wilt aanbrengen heeft u hiervoor in de meeste gevallen een omgevingsvergunning nodig. Voor bepaalde werkzaamheden aan monumenten hoeft u geen omgevingsvergunning aan te vragen. Zie hiervoor de publicaties van het vergunningsvrij bouwen.

Adviezen Monumentencommissie

Heeft u vragen over een advies, neem dan contact op met team Vergunningen op telefoonnummer 14071