Omzetting naar zelfstandige woonruimte

Indien een woning wordt verbouwd tot twee of meer zelfstandige woonruimten is er, in het geval dat één of meer van de te vormen woonruimtes een gebruiksoppervlakte heeft van 50 m² of kleiner, een vergunning nodig. Indien alle te vormen woonruimtes groter zijn dan 50 m² gebruiksoppervlakte is er geen vergunning nodig.

Voor het omzetten naar meerdere zelfstandige woonruimten gelden de volgende voorwaarden:

 • De geluidsisolatie is voldoende, waarbij is voldaan aan: 
  • Bescherming tegen geluid van buiten;
  • Bescherming tegen geluid van installaties;
  • Beperking van de galm;
  • Geluidswering tussen ruimten;
 • Er kan geparkeerd worden op eigen terrein, dan wel een hieraan gelijkwaardige oplossing waarbij minimaal 1 parkeerplaats per woonruimte beschikbaar is.
 • De woonruimtes hebben minimaal een oppervlakte  van 24 m².

Overige voorwaarden kunt u terugvinden in de Huisvestingsverordening gemeente Oegstgeest 2022, Huisvestingswet 2014 en het vigerende bestemmingsplan.

Onttrekking woonruimte

Gaat u een deel van de woning gebruiken als bedrijfsruimte? Dan heeft u een onttrekkingvergunning nodig.

U heeft een onttrekkingvergunning nodig bij het volgende:

 • De bewoning of het gebruik als kantoor of praktijkruimte wordt door de eigenaar geheel of gedeeltelijk aan de bestemming tot bewoning onttrokken. Dit is van toepassing op woonruimten met een koopprijs beneden de koopprijsgrens dan wel met een huurprijs beneden de huurprijsgrens.

Samenvoeging woonruimte

Wilt u woonruimte samenvoegen? Dan heeft u een samenvoegingvergunning nodig.

U heeft een samenvoegingvergunning nodig bij het volgende:

 • De bewoning of het gebruik als kantoor of praktijkruimte door de eigenaar geheel of gedeeltelijk met andere woonruimte wordt samengevoegd.  Dit is van toepassing op woonruimten met een koopprijs beneden de koopprijsgrens (prijsgrens Nationale Hypotheekgarantie) dan wel met een huurprijs beneden de huurgrens voor een middeldure huurwoning.

Aanvragen vergunningen

Bent u een persoon en wilt u een vergunning aanvragen voor onttrekking, samenvoeging, omzetting (zelfstandig) of woningvorming? Klik dan op de gele knop hieronder.

Bent u een bedrijf of organisatie en wilt u een vergunning aanvragen voor onttrekking, samenvoeging, omzetting (zelfstandig) of woningvorming? Klik dan op de groene knop hieronder.

Bij het beoordelen van de aanvragen houden we rekening met de Huisvestingsverordening Oegstgeest 2022, het Bouwbesluit 2012 en het vigerende bestemmingsplan.

Kosten 2024

Product Prijs
Aanvraag Omzettingsvergunning meerdere zelfstandige woonruimten € 925,00
Aanvraag Onttrekkingsvergunning € 245,40
Aanvraag Samenvoegingsvergunning € 242,35

Omgevingsvergunning

Wilt u bouwkundige werkzaamheden uitvoeren? Dan kan het zijn dat u een omgevingsvergunning nodig heeft. Bij het wijzigen van een rijks- of gemeentelijk monument of strijdigheid met het bestemmingsplan is er meestal een omgevingsvergunning vereist. Een vergunningscheck of aanvraag regelt u bij het Omgevingsloket.

Bij verbouwingen kan er sprake zijn van gedeeltelijk slopen. Onder slopen wordt verstaan: het afbreken van een bouwwerk of een gedeelte daarvan. In dat geval moet u een sloopmelding doen bij het Omgevingsloket.

Lees meer over de Omgevingsvergunning