Op 21 maart 2022 heeft de gemeenteraad de huisvestingsverordening aangenomen. Wilt u als inwoner één of meer kamers verhuren? Wilt u woningen samenvoegen of van één woning meerdere woonruimtes maken? Of wilt u een woning een andere bestemming geven? In sommige gevallen vraagt u dan een vergunning aan. Voor het splitsen van gebouwen met sociale- of middeldure huurwoningen in appartementsrechten vraagt u altijd een vergunning aan.

Kies hieronder de situatie die voor u van toepassing is voor meer informatie.