Velden met een * zijn verplicht.

De volgende stukken dienen meegezonden te worden:
1. Alle plattegronden waarop de indeling, de afmetingen en het feitelijke gebruik van alle ruimten staan aangegeven in de bestaande toestand;
2. Alle plattegronden waarop de indeling, de afmetingen en het feitelijke gebruik van alle ruimten staan aangegeven in de nieuwe toestand;
3. Een schriftelijke toelichting waaruit blijkt:
- Sinds wanneer u eigenaar bent van het pand (met bewijs van eigendom zoals inschrijving in het kadaster);
- De aanvangsdatum van het beoogde gebruik;
- Of de aanvraag bedoeld is voor het huisvesten van kwetsbare groepen (als bedoeld in art. 5 lid 4 van de verordening);
- Welke bouwkundige- en brandveiligheidsvoorzieningen zijn/worden getroffen;
- Welke geluidsmaatregelen ter voorkoming van overlast zijn genomen;
- Uitgewerkte details van de woning scheidende wanden en vloeren inclusief de daarop aansluitende bouwdelen als dak, gevel en vloeren, voorzien van een onderbouwing;
- Of er, indien de aanvraag betrekking heeft op de realisatie of gerealiseerd houden van seniorenwoningen of woningen voor een andere specifieke doelgroep, voldoende bergruimte is voor scootmobielen of andere voor de betreffende doelgroep gebruikelijke voorzieningen.

 

Indien nodig is het mogelijk dat het college u om aanvullende informatie vraagt.