We betrekken inwoners waar dat kan bij plannen en projecten die hen direct raken. Om die reden zijn we gestart met een burgerpanel. Deelnemers kunnen via het panel hun mening geven over diverse onderwerpen. Zij ontvangen zo’n drie keer per jaar een vragenlijst.

Voor dit panel hebben we een willekeurige groep inwoners gevraagd. De verdeling binnen de groep qua leeftijd, opleidingsniveau, woonlocatie en geslacht komt overeen met de verdeling in het dorp. U kunt zich niet aanmelden voor het panel. Heeft u een uitnodigingbrief ontvangen? Dan hopen we dat u meedoet!