Het doel

Zo min mogelijk afval creëren en dat wat we aanleveren goed scheiden. Dat is de uitdaging die we met elkaar in Nederland aangaan. In Oegstgeest willen we ervoor zorgen dat we in 2023 per inwoner jaarlijks maximaal 100 kilo restafval verbranden en dat we 75% van het afval scheiden. Wist u dat we in Oegstgeest in 2021 178 kilo restafval per persoon hadden? Zo’n 33 kilo daarvan bestond uit plastic, metaal en drankverpakkingen (PMD). Dat deel wordt via nascheiding hergebruikt. Restafval verbranden is duur en het is zonde van alle grondstoffen. We werken daarom hard aan betere afvalscheiding en minder restafval.

Vragen aan panel

We vroegen de deelnemers wat hen zou helpen om afval beter te scheiden en hoe we daar als gemeente in kunnen ondersteunen. In welke maatregelen kunnen respondenten zich vinden en in welke juist niet? 

Resultaten

De vragenlijst werd ingevuld door 491 inwoners. U vindt de resultaten in deze rapportage.