Het doel

Er is de afgelopen periode veel gesproken over energiebesparing. Niet alleen omdat dit goed is voor het klimaat, maar ook omdat de gestegen energieprijzen ons direct in de portemonnee raken. De gemeente Oegstgeest wil graag weten hoe de inwoners denken over energiebesparing, welke maatregelen zij eventueel al nemen en waarom wel of juist niet. Kan de gemeente hierbij helpen? De resultaten van deze vragenlijst worden meegenomen in het Lokaal Isolatieplan en de wijkuitvoeringsplannen voor duurzamer verwarmen en koken. Het Rijk heeft geld beschikbaar gesteld aan gemeenten om huishoudens die kampen met energiearmoede te ondersteunen met energiebesparende maatregelen. Ook voor deze effectieve inzet van die gelden worden de uitkomsten van deze vragenlijst gebruikt.

Vragen aan het panel

Het burgerpanel is in het leven geroepen om de mening van een afspiegeling van de samenleving van Oegstgeest te peilen.  We vroegen de panelleden hoe inwoners denken over energiebesparing en hoe de gemeente hen kan helpen bij het besparen van energie.

Resultaten

De vragenlijst werd ingevuld door 234 inwoners. U vindt de resultaten in deze rapportage (powerpoint bestand).