Het doel

Als gemeente zijn wij verantwoordelijk voor de afvalinzameling bij onze huishoudens. Dat maakt de gemeente medeverantwoordelijk voor het verlagen van de hoeveelheid restafval dat door inwoners wordt aangeboden. Op dit moment is dat, na nascheiding van PMD (plastic, metaal en drankkartons), per inwoner uit Oegstgeest gemiddeld nog ongeveer 152 kg fijn restafval per jaar. Meer dan de helft van het restafval bestaat uit waardevol, herbruikbaar materiaal dat nu in de verbrandingsoven belandt. De gemeente heeft de doelstelling om de hoeveelheid restafval naar minder dan 100 kg per persoon te verlagen door afvalscheiding te bevorderen en vervuiling van deze deelstromen tegen te gaan. Dat doen we via het VANG-programma “Van afval naar Grondstof”. Om dat te halen moeten we maatregelen nemen die te maken hebben met onze service en die in meer of mindere mate iets kunnen betekenen voor uw portemonnee.

Vragen aan het panel

Het burgerpanel is in het leven geroepen om de mening van een afspiegeling van de samenleving van Oegstgeest te peilen. We vroegen de panelleden welke mogelijke maatregelen in Oegstgeest het beste bijdragen aan betere afvalscheiding en stevige afvalvermindering.

Resultaten

De vragenlijst werd ingevuld door 211 inwoners. U vindt de resultaten in deze rapportage (.ppt bestand).