Wat gaan we doen?

Voor de locatie bekend in Oegstgeest als ‘de Almondehoeve’ zijn nieuwbouwplannen in de maak. De gemeente wil hieraan haar medewerking verlenen. Als voorwaarde stellen wij dat dit gebied goed toegankelijk is voor verkeer. De gemeente heeft verkeersbureau Goudappel opdracht gegeven de verkeerstoegankelijkheid en ontwikkelmogelijkheden van de locatie ‘Almondehoeve’ te onderzoeken.

Wanneer doen we dit?

Het project bevindt zich in een voorbereidende fase. In deze fase vindt bijvoorbeeld verkeersonderzoek plaats en wordt de Nota van Uitgangspunten opgesteld. Hierin staan de kaders voor dit project. Naar verwachting stelt de gemeenteraad in maart 2024 de Nota van Uitgangspunten vast.

Vaststellen Nota van Uitgangspunten (NvU)

  • Beeldvormende raad donderdag 1 februari 2024
  • Behandeling commissie Ruimte donderdag  11 april 2024
  • Oordeelsvormende commissie 13 juni
  • Data besluitvorming nader te bepalen

Start Klankbordgroep

Voorlopige planning ontwerp-bestemmingsplan

  • Q4 2024: ter inzage
  • Q4 2024/Q1 2025: behandeling zienswijzen en aansluitend vaststellen bestemmingsplan door gemeenteraad

Waar gaan we aan het werk?

Op en rondom de locatie Almondehoeve, Almondeweg.

Hoe gaan we te werk?

Het project voeren we in fases uit en bevindt zich nu in een voorbereidende fase van onderzoek.

Via verschillende kanalen houden we u op de hoogte.

Activiteiten/participatie

Meer informatie en documenten

Hieronder vindt u meer informatie over dit project zoals, bewonersbrieven en presentaties.

Zoals gebruikelijk, zijn de ecologische onderzoeken getoetst door de Omgevingsdienst (ODWH). Deze heeft de ODWH akkoord bevonden.  

Meer informatie over het project Dorpsstraat/Sluisbrug

Contactgegevens

Heeft u vragen over bovenstaande documenten en informatie? Of zijn bestanden voor u niet toegankelijk. Bel ons gerust. Wij zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur op 14 071. U kunt ook ons contactformulier invullen.  De projectmedewerker is Elise Hobbelink en de Projectleiders zijn: Florine Groenewoud en Jeroen de Hoog.