Nieuws

Wat gaan we doen?

Voor de locatie bekend in Oegstgeest als ‘de Almondehoeve’ zijn nieuwbouwplannen in de maak. De gemeente wil hieraan haar medewerking verlenen. Als voorwaarde stellen wij dat dit gebied goed toegankelijk is voor verkeer. De gemeente heeft verkeersbureau Goudappel opdracht gegeven de verkeerstoegankelijkheid en ontwikkelmogelijkheden van de locatie ‘Almondehoeve’ te onderzoeken.

Wanneer doen we dit?

Het project bevindt zich in een voorbereidende fase. In deze fase vindt bijvoorbeeld verkeersonderzoek plaats en wordt de Nota van Uitgangspunten opgesteld. Hierin staan de kaders voor dit project. Naar verwachting stelt de gemeenteraad in maart 2024 de Nota van Uitgangspunten vast.

Vaststellen Nota van Uitgangspunten (NvU)

  • Beeldvormende raad donderdag 1 februari 2024
  • Oordeelsvormende raad (voorzien op) donderdag  11 april 2024 (exacte datum volgt)
  • Besluitvormende raadsvergadering donderdag 25 april 2024

Start Klankbordgroep

  • Begin 2024 volgt nadere informatie
  • Aanmelders is gevraagd hun aanmelding nader te motiveren 
  • Start na vaststelling NvU.

Ontwerp-bestemmingsplan

  • Q3/Q4 2024: ter inzage
  • Q4 2024/Q1 2025: behandeling zienswijzen en aansluitend vaststellen bestemmingsplan door gemeenteraad

Waar gaan we aan het werk?

Op en rondom de locatie Almondehoeve, Almondeweg.

Hoe gaan we te werk?

Het project voeren we in fases uit en bevindt zich nu in een voorbereidende fase van onderzoek.

Via verschillende kanalen houden we u op de hoogte.

Contactgegevens

Heeft u vragen? Wij zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur op 14 071. U kunt ook ons contactformulier invullen. De projectmedewerker is Florine Groenewoud.

Activiteiten/participatie

4 oktober 2023: bewonersavond

Tijdens een eerste bewonersavond is door de gemeente, als bijdrage voor het verkeersonderzoek, bij bewoners navraag gedaan. Wat zijn bijvoorbeeld hun ervaringen met de huidige verkeerssituatie rondom de Van Almondeweg en wat vinden zij de belangrijke aandachtspunten voor de toekomst van dit gebied?

29 november 2023: bewonersavond

Verkeersbureau Goudappel presenteerde tijdens een bewonersavond de eerste resultaten van het verkeersonderzoek. Dit rapport geeft antwoord op vragen als: hoe kan het verkeer van de nieuwe bewoners goed ontsloten worden? Hoeveel woningen kunnen, qua verkeer, op een verantwoorde wijze op deze locatie worden gebouwd? (U vindt het rapport onder 'Meer informatie en documenten')

Meer informatie en documenten

Hieronder vindt u meer informatie over dit project zoals, bewonersbrieven en presentaties.

Heeft u vragen over bovenstaande documenten en informatie? Of zijn bestanden voor u niet toegankelijk. Bel ons gerust. Wij zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur op 14 071. U kunt ook ons contactformulier invullen. De projectmedewerker is Florine Groenewoud.

Meer informatie over het project Dorpsstraat/Sluisbrug