Heeft u een mobiliteitsbeperking en wilt u buiten de regio reizen, dan kunt u gebruik maken van bovenregionaal taxivervoer van Valys. Dit is geen voorziening van de gemeente. Voor het reizen met bovenregionaal taxivervoer (Valys) tegen een lager tarief komt u in aanmerking als u aan één van de volgende voorwaarden voldoet;

  • u een vervoersvoorziening of rolstoelvoorziening hebt op grond van de WMO
  • u een gehandicaptenparkeerkaart heeft
  • u een begeleiderskaart van het openbaar vervoer heeft

Als u niet één van bovenstaande voorwaarden voldoet maar wel problemen heeft met het vervoer buiten de regio, dan kan de gemeente misschien een verklaring afgeven afgeven dat u bovenregionaal taxivervoer nodig heeft. Neem contact op met het Sociaal Team Oegstgeest  als u dit wilt aanvragen of hier vragen over heeft.

Aanvragen

Uitgebreide informatie en een aanvraagformulier vindt u via www.valys.nl.

Voor vervoer binnen de regio kan iedereen gebruik maken van de Regiotaxi. De Regiotaxi brengt u vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week naar locaties in Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude en een vast buitengebied. De chauffeur haalt u thuis op en rijdt u naar uw bestemming. Tijdens een rit kunnen ook andere passagiers in- en uitstappen. Daardoor zijn de tarieven lager dan die van gewone taxi’s. 

Kosten Regiotaxi

De kosten voor de Regiotaxi vindt u op www.rthr.nl. Om gebruik te maken van de Regiotaxi neemt u contact op via 0900 – 20 22 368. Wanneer u voor vervoer binnen de regio vanwege ziekte of een beperking bent aangewezen op de Regiotaxi, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een WMO-vervoersvoorziening. U krijgt dan een bijdrage in de kosten van het vervoer. U kunt hiervoor in aanmerking komen wanneer u geen gebruik meer kunt maken van het openbaar vervoer, een beperkte mobiliteit hebt en er een vervoersbehoefte is.