Woningeigenaren in Oegstgeest hebben dit jaar een te hoge aanslag voor Onroerende Zaakbelasting (OZB) ontvangen. Om een idee te geven: voor een woning van €500.000 gaat het om ongeveer €60. Burgemeester Emile Jaensch: “Het is een stomme fout in de berekening en we vinden het heel vervelend dat dit gebeurd is. We zorgen ervoor dat het bedrag dat teveel wordt gerekend, terugkomt bij de inwoners. Momenteel kijken we hoe we dat het beste kunnen doen. Natuurlijk kijken we ook hoe we zo’n fout in de toekomst voorkomen.”

Het gaat alleen om woningeigenaren

De onjuiste berekening betreft alleen koopwoningen. Dat betekent dat eigenaren van niet-woningen wel het juiste bedrag op de belastingaanslag hebben. Dit betreft ook geen huurwoningen. Let op: u vindt een nadere toelichting in de veelgestelde vragen.

Oplossingen voor betrokken inwoners

De gemeente zorgt dat de teveel berekende OZB voor huiseigenaren gecorrigeerd wordt. Hoe dat precies zal gebeuren, is nog niet bekend. Aan de oplossing hiervoor wordt nu hard gewerkt in nauw overleg met de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR).

Moet u wachten met betalen of bezwaar maken tegen de OZB?

We vragen u om de huidige belastingaanslag te voldoen. Zo voorkomt u herinneringen en mogelijke extra kosten. Als u wilt, kunt u bezwaar maken tegen de vastgestelde waarde van uw woning (WOZ). U kunt echter geen bezwaar maken tegen het OZB-tarief. Dat laatste is ook niet nodig, we zijn al in overleg met de BSGR over een oplossing.

Informatie voor betrokkenen

Op de OZB pagina op deze website staat alle informatie die op dit moment bekend is, inclusief een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden. We informeerden inwoners deze week per brief.