Update: 3 mei 2023

In maart lieten we u weten dat woningeigenaren in Oegstgeest een te hoge aanslag voor Onroerende Zaakbelasting (OZB) ontvangen hebben. We beloofden u dat we deze te hoge aanslag zouden corrigeren. Inmiddels is duidelijk hoe dat dit najaar geregeld wordt.

Let op: De onjuiste berekening betreft alleen koopwoningen. Dat betekent dat eigenaren van niet-woningen en huurwonigen wel het juiste bedrag op de belastingaanslag hebben.

De oplossing

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) vermindert de aan u opgelegde aanslag. U ontvangt hier in september een brief van de BSGR over. Heeft u de aanslag 2023 in zijn geheel betaald? Dan krijgt u het teveel berekende bedrag dit najaar automatisch terug. Betaalt u via automatische incasso, dan wordt dit vanaf het najaar verrekend in de nog te betalen betaaltermijnen. U hoeft dus zelf niets te doen.  

We verwachten dat we de gemaakte fout met deze oplossing herstellen. Onze oprechte excuses voor de overlast.

Eerdere updates

Alleen koopwoningen

De onjuiste berekening betreft alleen koopwoningen. Dat betekent dat eigenaren van niet-woningen en huurwoningen wel het juiste bedrag op de belastingaanslag hebben.

Let op: u vindt meer informatie in de veelgestelde vragen.

Betalen, wachten of bezwaar maken

We vragen u om de huidige belastingaanslag te betalen. Zo voorkomt u herinneringen en mogelijke extra kosten. Als u wilt, kunt u bezwaar maken tegen de vastgestelde waarde van uw woning (WOZ). U kunt echter geen bezwaar maken tegen het OZB-tarief. Dat laatste is ook niet nodig, we zijn al in overleg met de BSGR over een oplossing.

Informatie voor betrokkenen

Op deze webpagina staat alle informatie die op dit moment bekend is, inclusief een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden. We informeren inwoners ook per brief. 

Bewonersbrief 16 maart 2023

Bewonersbrief 25 april 2023

Veelgestelde vragen

Laatste update: 17 maart