Lees alle laatste informatie over Corona en de gevolgen voor evenementen op de speciale Corona pagina.

De gemeente geeft een evenement na de aanvraag een risicoklasse. Dit doet zij aan de hand van een checklist. Bij de bepaling hiervan spelen onder andere de volgende zaken een rol:

  • soort evenement;
  • aantal bezoekers;
  • verstrekking alcohol ja/nee;
  • locatie en bereikbaarheid;
  • publieksprofiel etc.

Hoe verder in het alfabet hoe groter het risico en hoe groter de impact op de omgeving.

De soorten evenementen zijn:

  • A-evenement: geen risico.
  • B-evenement zonder risico: geringe kans op risico's voor de openbare orde/veiligheid of milieu (reguliere aanpak).
  • B-evenement met risico: mogelijk risico's voor de openbare orde/veiligheid of milieu (risico aanpak).
  • C-evenement: (zeer) waarschijnlijk kans op risico's voor de openbare orde/veiligheid of milieu (risico aanpak).