Minicontainer restafval en GFT

  • E-mail pagina
  • Lees voor

Restafval verzamelt u in uw grijze minicontainer. Voor groente-, fruit- en tuinafval gebruikt u uw bruine minicontainer. U kiest het formaat container dat past bij uw persoonlijke situatie. U kunt heel eenvoudig online een minicontainer aanvragen of een melding doen over uw container (kapot, zoek, niet geleegd, wisselen).

Restafval in grijze minicontainer

U kiest uit een kleine grijze container met een inhoud van 120 liter, een standaard grijze container met een inhoud van 240 liter of twee standaard grijze containers. De hoogte van de afvalstoffenheffing is afhankelijk van het formaat en aantal container(s) dat u bezit.

GFT-afval in bruine minicontainer

Ook voor GFT-afval kunt u kiezen uit een bruine minicontainer van 120 of 240 liter. De keuze voor het formaat en aantal bruine minicontainers voor GFT heeft geen gevolgen voor uw afvalstoffenheffing.

Regels voor het aanbieden van uw container

  • Het maximale gewicht dat de huisvuilwagen kan tillen is 80 kilo, meer mag de volle container dus niet wegen

  • Zet de container met de brede rand naar de straat Zet de container vóór 07.30 uur buiten en haal de container 's avonds vóór 20.00 uur weer binnen

  • Alleen containers waarvan de deksel dicht kan worden geleegd

  • Leg geen los afval zoals plastic zakken, dozen, bundels of andere losse dingen naast de containers, want dit afval wordt niet meegenomen

  • Doe nooit hete of kokende afvalresten in de container: wat mag ik wel/niet in de GFT-container plaatsen?

  • Stenen, puin en grond mogen nooit in uw minicontainer, de vuilnisauto kan hierdoor beschadigd raken en/of uw container kan scheuren

  • Klein chemisch afval, medicijnen, batterijen, elektrische apparaten en asbest mogen nooit bij het restafval omdat ze het milieu teveel belasten

  • Lees hier waar u bovenstaande afvalsoorten kunt inleveren

Container aanvragen, kwijt, kapot of ander formaat

Is uw container kwijt, bijvoorbeeld na een leging of verhuizing? Of wilt u een ander formaat container? Vraag dan een nieuwe container aan. Indien uw bak kwijt is na een het legen vragen wij u vriendelijk eerst rond te kijken of uw bak niet per ongeluk op een andere plaats is terug gezet. Dit voorkomt dubbel werk.

U vraagt een vervangende of nieuw formaat container heel eenvoudig online aan of via het telefonisch Informatiepunt 14071 (ma t/m vr 9.00- 12.00 uur)

Containers worden in januari en juni gewisseld. U kunt uw aanvraag gewoon plaatsen. U komt dan op de lijst voor wisselen op de eerstvolgende gelegenheid.

Minicontainer aanvragen of wisselen

Er zijn geen kosten verbonden aan het wisselen of aanvragen zelf van een container. Maar let op: indien u wisselt van formaat container gaat u wel een ander tarief afvalstoffenheffing betalen. Het nieuwe tarief gaat in op 1 januari van het volgende jaar. Voor de bruine GFT container betaald u geen afvalstoffenheffing.

LET OP! Containers wisselen wij tweemaal per jaar: in januari-februari en in juni-juli.

Afvalstoffenheffing

U betaalt afvalstoffenheffing. Deze tarieven vindt u op de website van BSGR.

Het hanteren van aparte tarieven voor een kleine container, een standaard container of meerdere containers zorgt voor een eerlijkere verdeling van de lasten voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijk restafval volgens het principe de vervuiler betaalt. Op deze manier betaalt u alleen voor de container(s) die u echt nodig heeft. Afvalscheiding is bovendien goed voor het milieu, doordat minder restafval hoeft te worden verbrand wordt het milieu minder belast.