Wanneer u financiering nodig heeft kunt u natuurlijk naar uw bank gaan. U kunt ook voor Qredits kiezen. Qredits  is een gespecialiseerde kredietverlener die zich richt op de financiering van kleine ondernemingen in Nederland.

Qredits

Qredits is de handelsnaam van Stichting Microkrediet Nederland. Deze stichting (zonder winstoogmerk) is een uniek samenwerkingsverband tussen ABN AMRO Bank, ING Nederland en Rabobank Nederland en het Fonds Werken aan Wonen, het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Op deze wijze brengt Qredits Microfinanciering in Nederland in praktijk.