Belastingen

Als ondernemer krijgt u te maken met allerlei regelingen voor de belastingen en met sommige sociale verzekeringen. De keuzes die u als ondernemer maakt, kunnen fiscale gevolgen hebben. Denk hierbij aan keuzes zoals de rechtsvorm van uw onderneming en de financiering ervan.

Belasting Samenwerking Gouwe Rijnland

Belasting Samenwerking Gouwe Rijnland (BSGR) verzorgt namens gemeente Oegstgeest de belastingen en WOZ-beschikking.

Belastingdienst

Als u begint met ondernemen, krijgt u te maken met de Belastingdienst. U moet bijvoorbeeld aangifte doen en belastingen betalen. Maar u kunt ook de speciale regelingen voor ondernemers gebruiken.

Hoogheemraadschap van Rijnland

Rijnland zorgt voor schoon, gezond en voldoende water, waterveiligheid en waterzuivering. Daarvoor betaald u waterschapsbealsting. Rijnland heeft de heffing en invordering van de waterschapsbelasting uitbesteed aan Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR).


Subsidies

Subsidie of financiering zoeken en regelen is vaak lastiger dan verwacht. Bent u op zoek naar subsidies voor uw innovatieplannen, wilt u gaan exporteren of wilt u energie besparen?

Kijk op het Ondernemersplein voor welke subsidies en regelingen u in aanmerking komt. De subsidies zijn van het Rijk, de provincies en de Europese Unie.


Microfinanciering

Wanneer u financiering nodig heeft kunt u natuurlijk naar uw bank gaan. U kunt ook voor Qredits kiezen. Qredits  is een gespecialiseerde kredietverlener die zich richt op de financiering van kleine ondernemingen in Nederland.
Qredits

Qredits is de handelsnaam van Stichting Microkrediet Nederland. Deze stichting (zonder winstoogmerk) is een uniek samenwerkingsverband tussen ABN AMRO Bank, ING Nederland en Rabobank Nederland en het Fonds Werken aan Wonen, het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Op deze wijze brengt Qredits Microfinanciering in Nederland in praktijk.