Als ondernemer krijgt u te maken met allerlei regelingen voor de belastingen en met sommige sociale verzekeringen. De keuzes die u als ondernemer maakt, kunnen fiscale gevolgen hebben. Denk hierbij aan keuzes zoals de rechtsvorm van uw onderneming en de financiering ervan.

BSGR

Belasting Samenwerking Gouwe Rijnland (BSGR) verzorgt namens gemeente Oegstgeest de belastingen en WOZ-beschikking.

Kreeg u voorheen de aanslag waterschapsbelastingen van hoogheemraadschap van Rijnland, dan krijgt u in het vervolg zoveel mogelijk één gecombineerde aanslag van BSGR voor de waterschapsbelastingen en gemeentebelastingen.