Een terrasvergunning is nodig wanneer een horecaondernemer een terras wenst. Iedere horecaondernemer kan een terrasvergunning aanvragen.

Voorwaarden

  • het terras staat het verkeer niet in de weg en zorgt niet voor onveilige situaties
  • het terras grenst aan het horecabedrijf of is er dicht in de buurt
  • minimaal 1,5 meter loopruimte voor voetgangers op de stoep voor het horecabedrijf

Vóór uw aanvraag

Zorg dat u vóór uw vergunningsaanvraag voor terras het volgende al heeft:

Kosten

 Prijs
Leges Terrasvergunning    € 250,05
Precariobelasting per m2 per maand€ 5,20

Voor de leges en precario ontvangt u een factuur.