Per 1 januari 2024 zijn alle bestemmingplannen als gevolg van de inwerkingtreding van de Omgevingswet van rechtswege samengevoegd in het tijdelijke omgevingsplan. Anders dan voorheen geldt binnen de gemeente vanaf dat moment ook nog maar één omgevingsplan met alle regels over de fysieke leefomgeving.

Omdat op 1 januari nog niet alle regels met betrekking tot de fysieke leefomgeving op de juiste wijze in het omgevingsplan staan, werken wij op dit moment aan het omzetten van dit tijdelijke omgevingsplan naar het definitieve omgevingsplan. Gelet op het feit dat dit een enorme klus is, hebben wij hiervoor tot 1 januari 2032 de tijd.

Wat is het (tijdelijke) omgevingsplan?

In het omgevingsplan legt de gemeente vast hoe zij de beschikbare ruimte wil gebruiken en hoe zij omgaat met alle aspecten van de fysieke leefomgeving (bijvoorbeeld bouwwerken, infrastructuur, gezondheidsaspecten etc.). Zo staan in het omgevingsplan regels over gebruik van gronden, bouwen van bouwwerken, terrassen en nog veel meer. Als u het omgevingsplan van de gemeente wilt bekijken, kan dit via Regels op de kaart - Omgevingsloket (overheid.nl).

Een omgevingsplan bestaat uit deze onderdelen:

  • Een digitale verbeelding (kaart) met daarop aangegeven welke functies, zoals wonen, bedrijven, groen of verkeer, waar van toepassing zijn;
  • Regels die voor deze functies gelden en voor welke activiteiten een vergunning nodig is;
  • Een toelichting op de omgevingsplanregels en activiteiten.

Hoe kan het omgevingsplan worden gewijzigd?

Wanneer nieuwe initiatieven niet passen binnen de regels van het omgevingsplan moet het omgevingsplan worden gewijzigd. Dit kan op twee manieren:

  1. Er wordt een wijzigingsbesluit genomen waarbij het omgevingsplan lokaal wordt gewijzigd, door de ter plaatse geldende functies en regels aan te passen (het oude postzegel bestemmingsplan);
  2. Door het verlenen van een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA), (de oude buitenplanse afwijking).

Contact

Indien u vragen heeft over het omgevingsplan, neem dan contact op met de gemeente Oegstgeest.