Te hoge belastingaanslag

Laatste update: 2 mei 2023

Woningeigenaren in Oegstgeest hebben dit jaar een te hoge aanslag voor Onroerende Zaakbelasting (OZB) ontvangen. Om een idee te geven: voor een woning van €500.000 gaat het om ongeveer €60.

Burgemeester Emile Jaensch: “Het is een stomme fout in de berekening en we vinden het heel vervelend dat dit gebeurd is. We zorgen ervoor dat het bedrag dat teveel wordt gerekend, terugkomt bij de inwoners. Momenteel kijken we hoe we dat het beste kunnen doen. Natuurlijk kijken we ook hoe we zo’n fout in de toekomst voorkomen."

Alleen koopwoningen

De onjuiste berekening betreft alleen koopwoningen. Dat betekent dat eigenaren van niet-woningen en huurwoningen wel het juiste bedrag op de belastingaanslag hebben.

Let op: u vindt meer informatie in de veelgestelde vragen.

De oplossing

De gemeente zorgt dat de teveel berekende OZB voor huiseigenaren gecorrigeerd wordt. Inmiddels is bekend dat de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) de aan u opgelegde aanslag zal verminderen. U ontvangt hier in september 2023 een brief van de BSGR over.

Betalen, wachten of bezwaar maken

We vragen u om de huidige belastingaanslag te betalen. Zo voorkomt u herinneringen en mogelijke extra kosten. Als u wilt, kunt u bezwaar maken tegen de vastgestelde waarde van uw woning (WOZ). U kunt echter geen bezwaar maken tegen het OZB-tarief. Dat laatste is ook niet nodig, we zijn al in overleg met de BSGR over een oplossing.

Informatie voor betrokkenen

Op deze webpagina staat alle informatie die op dit moment bekend is, inclusief een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden. We informeren inwoners ook per brief. 

Bewonersbrief 16 maart 2023

Bewonersbrief 25 april 2023

Veelgestelde vragen

Laatste update: 17 maart