Net zoals vijf jaar geleden heeft het COA bij het college aangegeven belangstelling te hebben voor het Hoefijzergebouw in Oegstgeest (achter het gemeentehuis). In 2016 wilde het COA het gebouw gebruiken voor de huisvesting van asielzoekers, nu zou het COA het gebouw willen gebruiken om voor een periode van vier tot vijf jaar 175 statushouders in te huisvesten. Ook zouden er in het naastgelegen gebouw nog 75 tot 100 mensen via Divorce Housing tijdelijke woonruimte kunnen vinden. Dit zou kunnen gaan om bijvoorbeeld gescheiden mannen en vrouwen, starters en eventueel studenten.

Op donderdag 4 maart is het onderwerp gepresenteerd in een beeldvormende raad van de gemeenteraad. De vergadering was nog niet afgerond. Vandaar dat deze beeldvormende raad wordt vervolgd op dinsdag 16 maart om 20.00 uur.

Veel gestelde vragen