Inloopmiddag pand bewoners COA en statushouders en hulp bieden

De afgelopen maanden is er hard gewerkt om het terrein en de gebouwen achter het gemeentehuis geschikt te maken voor bewoning van max. 175 statushouders en max. 80 bewoners van Divorce Housing. De werkzaamheden vorderen gestaag en de verwachting is dan ook dat 1 november de datum is waarop de eerste bewoners hun intrek nemen in het Hoefijzergebouw en de panden ernaast (Divorce Housing).

Aanmelden Inloopmiddag 29 oktober

Er zijn vast inwoners die graag willen zien hoe het geworden is en hoe het er nu uit ziet. Dat treft. Belangstellenden kunnen tijdens een speciale inloopmiddag op vrijdag 29 oktober tussen 14.00 en 17.00 uur een kijkje komen nemen in het Hoefijzergebouw en in het pand van Divorce Housing. Er zijn dan nog geen bewoners, maar u krijgt wel een goede indruk van het terrein en de inrichting van de panden. Voor deze middag moet u zich wel even aanmelden.

Ik wil iets doen of geven

Er komen nu al vragen bij de gemeente binnen van inwoners die spullen willen doneren of vrijwilligerswerk willen doen. We hebben nog geen zicht op de behoeften vanuit deze nieuwe woonlocatie. Wel kan u nu al online invullen wat u zou willen doneren (spullen)  of waar u mee kan helpen.

Zodra in de eerste weken na huisvesting duidelijk wordt waar behoefte aan is op de locatie, wordt er vanuit het COA contact met u opgenomen.

Onderzoeksrapport verkeer en parkeren

De gemeenteraad van Oegstgeest heeft een positieve grondhouding ten aanzien van de tijdelijke huisvesting van statushouders en spoedzoekers in de leegstaande gebouwen in het gebied Overgeest. De gemeenteraad heeft gevraagd om een verkeersonderzoek. Het verkeersonderzoek van Goudappel (2 juni 2021) wijst uit dat het huidige terrein geschikt is ten aanzien van verkeer, toegankelijkheid, verkeersveiligheid en parkeren om de tijdelijke huisvesting mogelijk te maken. Daarnaast doet Goudappel aanbevelingen voor maatregelen om het nog beter te maken. Het college en COA nemen de aanbevelingen over.

Omgevingsvergunning aan COA verleend

Het college heeft op 7 juli 2021 besloten aan het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) een omgevingsvergunning voor het verbouwen en gebruiken van de gebouwen achter het gemeentehuis aan de Rhijngeesterstraatweg 13 a en c te verlenen. Het gaat om de tijdelijke huisvesting van maximaal 175 statushouders en 80 spoedzoekers voor een periode van 4 jaar vanaf 1 november 2021, de vermoedelijke datum van ingebruikneming. 

Omgevingsvergunning met bijbehorende stukken

Hier vindt u de verleende omgevingsvergunning met bijbehorende stukken.
Tegen dit besluit staat bezwaar en vervolgens beroep open. 

Veel gestelde vragen