Net zoals vijf jaar geleden heeft het COA bij het college aangegeven belangstelling te hebben voor het Hoefijzergebouw in Oegstgeest (achter het gemeentehuis). In 2016 wilde het COA het gebouw gebruiken voor de huisvesting van asielzoekers, nu zou het COA het gebouw willen gebruiken om voor een periode van vier tot vijf jaar 175 statushouders in te huisvesten. Ook zouden er in het naastgelegen gebouw nog 75 tot 100 mensen via Divorce Housing tijdelijke woonruimte kunnen vinden. Dit zou kunnen gaan om bijvoorbeeld gescheiden mannen en vrouwen, starters en eventueel studenten.

Onderzoeksrapport verkeer en parkeren

De gemeenteraad van Oegstgeest heeft een positieve grondhouding ten aanzien van de tijdelijke huisvesting van statushouders en spoedzoekers in de leegstaande gebouwen in het gebied Overgeest. De gemeenteraad heeft gevraagd om een verkeersonderzoek. Het verkeersonderzoek van Goudappel (2 juni 2021) wijst uit dat het huidige terrein geschikt is ten aanzien van verkeer, toegankelijkheid, verkeersveiligheid en parkeren om de tijdelijke huisvesting mogelijk te maken. Daarnaast doet Goudappel aanbevelingen voor maatregelen om het nog beter te maken. Het college en COA nemen de aanbevelingen over.

Omgevingsvergunning aan COA verleend

Het college heeft op 7 juli 2021 besloten aan het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) een omgevingsvergunning voor het verbouwen en gebruiken van de gebouwen achter het gemeentehuis aan de Rhijngeesterstraatweg 13 a en c te verlenen. Het gaat om de tijdelijke huisvesting van maximaal 175 statushouders en 80 spoedzoekers voor een periode van 4 jaar vanaf 1 november 2021, de vermoedelijke datum van ingebruikneming. 

Omgevingsvergunning met bijbehorende stukken

Hier vindt u de verleende omgevingsvergunning met bijbehorende stukken.
Tegen dit besluit staat bezwaar en vervolgens beroep open. 

Veel gestelde vragen