Het voorkomen van rampen en crises, het terugdringen van criminaliteit en het verminderen van overlast staan hoog op de agenda van de gemeente Oegstgeest.

In de Prioriteitstelling Integrale Veiligheid 2023-2026 vindt u de prioriteiten die zijn vastgesteld op lokaal en regionaal niveau. Thema’s die niet geprioriteerd zijn zullen niet uit beeld verdwijnen. Deze prioritering is vooral bedoeld om aan te geven welke zaken extra aandacht nodig hebben.