Het terugdringen van criminaliteit, het verminderen van overlast en het voorkomen van rampen en crises staan hoog op de agenda van de gemeente Oegstgeest.

In de Prioriteitstelling Integrale Veiligheid (pdf bestand*) vindt u de prioriteiten die zijn vastgesteld op lokaal en regionaal niveau. Thema’s die niet geprioriteerd zijn verdwijnen niet uit beeld. Deze prioritering is vooral bedoeld om aan te geven welke zaken extra aandacht nodig hebben.

*Als u dit bestand niet kunt openen of lezen kunt u contact opnemen met de afdeling  openbare orde en veiligheid Oegstgeest op 14071.