Bent u een (maatschappelijke) organisatie of een inwoner? Wilt u een activiteit organiseren die bijdraagt aan onze maatschappelijke doelen binnen het sociaal domein en kunt u het niet helemaal zelf betalen? Dan kunt u subsidie aanvragen. Dit is een bijdrage om deze activiteiten uit te voeren.

Er zijn binnen het sociaal domein eenmalige en jaarlijkse subsidies. Bekijk hieronder de bijzonderheden per subsidie.

Eenmalige subsidies

Wat u moet weten

 • Uw aanvraag moet ten minste 8 weken voordat de activiteit plaatsvindt, bij de gemeente binnen zijn.
 • De activiteit dient bij te dragen aan het bereiken van minimaal één van de maatschappelijke doelen uit het beleidsplan sociaal domein 2021-2024 ‘Samen Oegstgeest!’
 • Voorwaarden aanvragen subsidie: Subsidieregeling Sociaal Domein Oegstgeest 2021 & Algemene Subsidieverordening Oegstgeest 2023.
 • Aanvragen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst totdat het subsidieplafond van het kalenderjaar is bereikt.
 • Een eenmalige subsidie, met uitzondering van scholingsactiviteiten voor vrijwilligers en sportstimulering kwetsbare groepen, wordt maximaal drie keer toegekend.
 • Voor activiteiten die bijdragen aan het Jeugd Preventieakkoord kan gebruik worden gemaakt van het innovatiebudget.

Hoe het werkt

 • Vul het digitale aanvraagformulier, onder aan de pagina, in. Het is helaas nog niet mogelijk om het formulier tussentijds op te slaan, hou daarom alle benodigde informatie bij de hand
 • De gemeente beoordeelt uw subsidieverzoek.
 • Het college van B&W beslist of u subsidie krijgt of niet.
 • U krijgt een brief met de beslissing.
 • Heeft u vragen? Bel tijdens openingstijden naar telefoonnummer 14071.

Jaarlijkse subsidie

Wat u moet weten

Hoe het werkt

 • Indien u voor het eerst een jaarlijkse subsidie aanvraagt, vragen wij u om contact met ons op te nemen.
 • Vul het digitale aanvraagformulier in. Het is helaas nog niet mogelijk om het formulier tussentijds op te slaan, hou daarom alle benodigde informatie bij de hand.
 • De gemeente beoordeelt uw subsidieverzoek.
 • Het college van B&W beslist uiterlijk 31 december (na vaststelling van de begroting) of u subsidie krijgt of niet.
 • U krijgt een brief met de beslissing.
 • Heeft u vragen? Bel tijdens openingstijden naar telefoonnummer 14071.