U kunt in aanmerking komen voor subsidie wanneer:

  • de activiteiten bijdragen aan één of meerdere maatschappelijke doelen uit het beleidsplan ‘Samen Oegstgeest!’;
  • de activiteiten voldoen aan de voorwaarden van de Algemene Subsidieverordening Oegstgeest 2023 en de subsidieregeling Sociaal Domein Oegstgeest 2021.

Bovenstaande documenten zijn te raadplegen op de website van de gemeente Oegstgeest.

U kunt subsidie aanvragen:

  • minimaal 8 weken voorafgaand aan de startdatum van een eenmalige activiteit of een nieuw initiatief;
  • vóór 1 september in het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor u een jaarlijkse subsidie vraagt.

Let op: het is niet mogelijk om het formulier tussentijds op te slaan, hou daarom alle benodigde informatie bij de hand.