In sommige gevallen vergoedt de zorgverzekeraar uit de Zorgverzekeringswet (Zvw) het vervoer naar en van een ziekenhuis, zorgverlener of instelling. Dat hangt onder meer af van de ziekte die iemand heeft. Het vervoer kan per ambulance plaatsvinden of met (eigen) auto, taxi of openbaar vervoer. Als begeleiding nodig is, kan de zorgverzekeraar de kosten van vervoer van een begeleider ook vergoeden. Soms is vergoeding van logeerkosten mogelijk in plaats van vervoer. Bij vervoer geldt een eigen bijdrage per kalenderjaar en is het eigen risico van toepassing. Voor vervoer is altijd een machtiging of toestemming van de zorgverzekeraar nodig. Kijk voor meer informatie op Zorginstituut Nederland.