Komt u uit het buitenland en wilt u zich in Oegstgeest inschrijven? Dan moet u binnen 5 dagen na aankomst persoonlijk aangifte doen bij de gemeente, dit geldt voor ieder gezinslid. Uw verblijfsduur in Nederland moet minimaal 4 maanden zijn. Leest u eerst de onderstaande voorwaarden, vervolgens maakt u een afspraak.

Wat u moet weten

Wilt u zich inschrijven? Dan moet uw verblijf in Nederland rechtmatig zijn. U verblijf is rechtmatig als:

  • U de Nederlandse nationaliteit hebt
  • U de nationaliteit van een ander land uit de Europese Unie hebt
  • U een geldige verblijfsvergunning hebt

Er zijn geen kosten aan de inschrijving verbonden.

Wat u moet menemen

  • In geval u uw gezin komt inschrijven moet ieder gezinslid persoonlijk aanwezig zijn bij de inschrijving
  • Een geldig legitimatiebewijs, zoals een paspoort of identiteitskaart
  • Neem het huur- of koopcontract mee
  • Gaat u bij iemand inwonen? Neem een schriftelijke toestemming en een geldig (kopie) legitimatiebewijs van die persoon mee
  • Geboorteakte uit het buitenland (indien nodig gelegaliseerd)
  • Huwelijksakte uit het buitenland (indien nodig gelegaliseerd)
  • Verhuist u vanuit Aruba, Bonaire, CuraƧao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten? Dan hebt u een bewijs van uitschrijving nodig