Een identiteitskaart heeft u nodig wanneer u gaat reizen binnen de lidstaten van de Europese Unie. Om een identiteitskaart aan te vragen maakt u eerst een afspraak. De identiteitskaart vraagt u persoonlijk aan en haalt u na ongeveer een week zelf weer op.

Sinds 4 januari 2021 heeft de identiteitskaart een inlogfunctie voor de overheid, onderwijs, de zorg of uw pensioenfonds. U ontvangt 6 werkdagen na het afhalen van uw identiteitskaart een brief van DigiD waarin staat hoe u de inlogfunctie kunt activeren. De rijksoverheid heeft ervoor gezorgd dat inloggen met de vernieuwde identiteitskaart maximale bescherming geeft van privacygevoelige gegevens. Zie voor alle actuele informatie www.digid.nl.


Aanvragen of vernieuwen

Bij het aanvragen of vernieuwen van uw identiteitskaart neemt u mee:

  • Alle identiteitsbewijzen en paspoorten die u hebt. Ook als deze zijn verlopen
  • Een recente pasfoto. Deze voldoet aan de eisen van Rijksoverheid. U kunt op de deze plaatsen een pasfoto laten maken
  • Betalen liefst met pin maar contant kan ook.

Kinderen jonger dan 12 jaar

  • Jezelf. Je vraagt je identiteitskaart persoonlijk aan de balie aan. Je ouders of verzorgers mogen meekomen. Dus bij aanvraag van een document voor een minderjarig kind moet het kind zelf ook aanwezig zijn bij de aanvraag en ophalen van het reisdocument!
  • Al je identiteitsbewijzen en paspoorten. Ook als deze zijn verlopen
  • Een pasfoto. Let op de eisen van Rijksoverheid
  • Schriftelijke toestemming van je beide ouders of degenen die het gezag hebben. Laat ze het formulier "Toestemming reisdocument minderjarige" invullen.
  • Legitimatiebewijs of kopie legitimatiebewijs van beide ouders of degenen die het ouderlijk gezag hebben
  • Betalen liefst met pin maar contant kan ook.

Reizen met kinderen

Reist u met uw kinderen naar het buitenland? En hebt u een andere achternaam dan zij? Dan levert dit problemen op bij de paspoortcontrole op het vliegveld. U hebt een bewijs nodig dat u de vader of moeder bent, of het ouderlijk gezag hebt. Meer informatie op de website van Defensie


Verplicht identiteitsbewijs

Vanaf 14 jaar is het verplicht om een identiteitsbewijs, zoals een identiteitskaart, paspoort of rijbewijs te hebben.

Identificatieplicht in de zorg

Ouders moeten voor hun kinderen een geldig legitimatiebewijs hebben als ze naar een zorgverlener gaan. De identificatieplicht in de zorg heeft geen leeftijdsgrens en geldt vanaf de geboorte.


Spoedaanvraag

De periode tussen aanvragen en ophalen van uw identiteitskaart duurt in principe 6 werkdagen. Hebt u de identiteitskaart snel nodig? Doe dan een spoedaanvraag. Maak een afspraak vóór 14.00 uur. U kunt de identiteitskaart meestal de volgende werkdag ophalen. Als u uw oude identiteitskaart kwijt bent, duurt een spoedaanvraag soms langer. Hieraan zijn extra kosten verbonden.


Kwijt of gestolen?

Bent u uw identiteitskaart kwijt of is deze gestolen? Lees hier wat u moet doen.


Kosten

Product Leeftijd Prijs
ID-kaart tot en met 17 jaar € 37,95*
ID-kaart 18 jaar en ouder € 70,35
ID-kaart spoedaanvraag tot en met 17 jaar € 91,00
ID-kaart spoedaanvraag 18 jaar en ouder € 123,35

*Let op: Heeft u een laag inkomen? Dan komt u misschien in aanmerking voor een volledige vergoeding van de kosten. Neem hiervoor eerst contact op met de afdeling Sociale Zaken van gemeente Oegstgeest. Zij zijn iedere werkdag tussen 9.00 en 11.00 uur telefonisch bereikbaar via (071) 51 91 830.