Kan uw kind niet zelfstandig naar school, dan komt u in bepaalde gevallen in aanmerking voor een bijdrage in de reiskosten of aangepast vervoer (met de taxi). 

Leerlingenvervoer is bedoeld voor:

 • leerlingen in het speciaal onderwijs (SO)
 • leerlingen van een speciale school voor basisonderwijs (SBO)
 • gehandicapte leerlingen in het gewone basis- en voorgezet onderwijs
 • leerlingen die naar een basisschool gaan met een bijzonder richting (op basis van geloof of levensovertuiging) en die daarvoor moeten reizen

Leerlingenvervoer is niet bedoeld voor leerlingen met een tijdelijke handicap (bijvoorbeeld een gebroken been of arm), bij inburgeringsscholen of voor leerlingen in het (regulier) voortgezet onderwijs.

Wanneer aanvragen?

Als u er zeker van wilt zijn dat het vervoer voor de start van het nieuwe schooljaar geregeld is moet de aanvraag uiterlijk 1 juni voorafgaand aan het nieuwe schooljaar binnen zijn. Aanvragen die later binnen komen kunnen door de taxi de eerste schoolweken niet in de planning verwerkt worden, waardoor uw kind de eerste schoolweken niet vervoerd kan worden.

Welk vervoer?

In bepaalde situaties kunnen ouders in aanmerking komen voor vergoeding van het leerlingenvervoer, dat kan zijn een vergoeding van de kosten voor:

 • openbaar vervoer
 • vervoer per fiets
 • eigen vervoer
 • het door de gemeente verzorgde taxivervoer (taxibusje)

Voorwaarden

De aanvragen moeten voldoen aan de bepalingen in de Verordening bekostiging Leerlingenvervoer gemeente Oegstgeest 2022 Gemeenteblad 2022, 578411 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl). Uitgangspunt van de verordening is een vergoeding van de kosten van openbaar vervoer of vervoer per fiets. Taxivervoer wordt in principe alleen toegekend als uw kind vanwege een handicap niet, ook niet onder begeleiding, met het openbaar vervoer kan reizen.

 • Voor vergoeding leerlingenvervoer is de afstand van uw woning naar de school of terug belangrijk. De afstand van uw woning naar de school moet minimaal zes kilometer. Als uw kind een handicap heeft is de afstand niet belangrijk.
 • Het vervoer geldt voor schooltijden. Deze kunt u vinden in de schoolgids van uw kind.
 • Vergoeding naar een voor- of naschoolse opvang valt niet onder het leerlingenvervoer.

Kosten

Gaat uw kind naar een basisschool gaan met een bijzondere richting? Dit is een school op basis van geloofs- of levensovertuiging. En heeft u een gezamenlijk inkomen hoger dan € 29.700,00 (peiljaar 2022) per jaar. Dan moet u een eigen bijdrage betalen voor het vervoer. De eigen bijdrage wordt ieder schooljaar opnieuw berekend.

Vragen?

Heeft u nog vragen neemt u dan contact op via telefoonnummer 14071 (tussen 9-12 uur) of via emailadres leerlingenvervoer@oegstgeest.nl.