De gemeenteraad van Oegstgeest heeft een positieve grondhouding ten aanzien van de tijdelijke huisvesting van statushouders en spoedzoekers in de leegstaande gebouwen in het gebied Overgeest. De gemeenteraad heeft gevraagd om een verkeersonderzoek. 

Het verkeersonderzoek van Goudappel (2 juni 2021) wijst uit dat het huidige terrein geschikt is ten aanzien van verkeer, toegankelijkheid, verkeersveiligheid en parkeren om de tijdelijke huisvesting mogelijk te maken. Daarnaast doet Goudappel aanbevelingen voor maatregelen om het nog beter te maken. Het college en COA nemen de aanbevelingen over.

Lees meer