De gemeente Oegstgeest stelt via het lokaal sportakkoord bijna € 20.000 beschikbaar voor initiatieven op het gebied van sport. Via deze subsidieregeling kunnen sportverenigingen, stichtingen en inwoners subsidie aanvragen voor sport- en beweeginitiatieven in Oegstgeest. Om in aanmerking te komen voor een subsidie, moet een sportinitiatief aansluiten bij de vijf ambities uit het sportakkoord.

 1. Het stimuleren van inclusief sporten en bewegen
  Stel, u wilt een sport- of bewegingsactiviteit in de buurt of bij een vereniging organiseren waarvoor budget nodig is. Dit kan een buurthardloopwedstrijd, kinderavondvierdaagse, maar natuurlijk ook een beweegactiviteit voor mensen met een beperking zijn. Zelfs het plaatsen van sporttoestellen in de openbare ruimte is een manier om sporten en bewegen te stimuleren voor iedereen. Voor en door inwoners van Oegstgeest is hierbij de kerngedachte!
   
 2. Het in stand houden en verbeteren van de diversiteit, capaciteit, kwaliteit van en deelname aan amateursport
  Wilt u een nieuwe sport stimuleren, een project starten voor de ledenwerving van uw sportclub, of wilt u uw vereniging versterken door een bepaalde cursus of opleiding te volgen, of overweegt uw club een investering zodat er meer mensen kunnen sporten? Hierbij kan het Kernteam Lokaal Sportakkoord helpen met subsidie.
   
 3. Het verder uitbouwen van de preventieve waarde van (verenigings)sport
  Sport en beweging heeft een grote preventieve waarde. Sporters zijn minder vaak eenzaam, hebben vaker een gezonder eetpatroon, zijn minder vaak ziek en leven langer een gezond leven. Sportverenigingen spelen hier ook een belangrijke rol in door gezonde voeding te stimuleren, milieubewustzijn te creëren onder de leden en het bieden van een sociaal veilig sportklimaat. Heeft u ideeën hoe dat op uw sportvereniging (nog) beter kan? We denken en helpen graag mee!
   
 4. Het toekomstbestendig maken van sportverenigingen
  Oegstgeest zal de komende jaren groeien, maar ook vergrijzen. Dit heeft gevolgen voor de beoefening van sport in de gemeente, maar biedt ook mooie kansen om op andere en nieuwe manieren gebruik te maken van de bestaande sportfaciliteiten. Sportclubs en maatschappelijke organisaties kunnen hierop inspelen met de aanschaf van bepaalde sportmaterialen, lespakketten, of het aanpassen van bepaalde delen van de faciliteiten.
   
 5. Het verduurzamen van sportaccommodaties
  De gestegen energieprijzen lieten eens te meer zien hoe belangrijk verduurzaming is. Voor veel sportverenigingen is gas, water en verlichting een grote kostenpost, waar met slimme verduurzamingsmaatregelen flink op kan worden bespaard. Ook hiervoor is subsidie beschikbaar uit het uitvoeringsbudget.

Aanvraag doen

Oegstgeester sportverenigingen, inwoners en andere maatschappelijke partijen kunnen online een aanvraag doen. Het Kernteam Lokaal Sportakkoord beoordeelt samen de aanvragen, toekenning gaat in volgorde van binnenkomst.

U kunt in aanmerking komen voor subsidie wanneer:

Bovenstaande documenten zijn te raadplegen op de website van de gemeente Oegstgeest.

U kunt online subsidie aanvragen:

 • minimaal 8 weken voorafgaand aan de startdatum van een eenmalige activiteit of een nieuw initiatief;
 • Vóór 1 november 2023 in het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor u een jaarlijkse subsidie vraagt.

Het sportakkoord

In november 2019 is in Oegstgeest het lokaal sportakkoord vastgesteld en ondertekend door de gemeente en vele sportclubs in Oegstgeest. In het sportakkoord staan intenties over onder andere sportinitiatieven, diversiteit, gezondheid, amateursport en verduurzaming van bijvoorbeeld de accommodaties. In 2021 en 2022 is met behulp van de subsidieregeling lokaal sportakkoord al ruim € 20.000 aan subsidies toegekend aan sportinitiatieven. Het lokale sportakkoord 2019-2024 ‘Oegstgeest beweegt’ is hier na te lezen.