De belangrijkste aanpassingen zijn het verhogen van de maximale koopprijs van de woning, deze wordt gelijkgesteld aan de maxima van de NHG (Nationale Hypotheek Garantie) en het uitbreiden van de doelgroep met starters die economische gebonden zijn.