U gaat een eerste woning kopen? De Starterslening kan helpen.

Wat is de starterslening?

De Starterslening is een aanvullende lening op de eerste hypotheek van de bank. Het biedt starters op de koopwoningmarkt een opstap om een eerste koopwoning te verwerven. De Starterslening overbrugt het verschil tussen de koopprijs van de woning en het maximale bedrag dat een starter op basis van zijn/haar inkomen bij een bank kan lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

De SVn (Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten) voert de starterslening uit. De gemeente stelt een bedrag beschikbaar waaruit de startersleningen verstrekt kunnen worden. De Starterslening kent de eerste drie jaar geen maandlasten, er zijn wel maandlasten voor de eerste hypotheek. Na drie jaar start de betaling van rente en aflossing van de starterslening. De hoogte van de starterslening is gemaximeerd op 20% van de koopprijs van de woning, met een maximum van € 30.000,- . De eerste drie jaar zijn de woonlasten van de starter beperkt tot de betaling van rente en aflossing van de eerste hypotheek. Na drie jaar moet ook gestart worden met de betaling van rente en aflossing van de starterslening bij de SVn. Daarom is de starterslening alleen geschikt voor starters die binnen drie jaar een duidelijke inkomensstijging verwachten! Denk daarbij aan een stel waarbij de een werkt en de ander nog een opleiding volgt, of personen die een werk-opleidingstraject volgen met een duidelijke loonstijging.

Mocht de starter na drie jaar onverhoopt, door tegenvallende inkomsten, over onvoldoende middelen beschikken om met de betaling van rente en aflossing te starten, dan kan SVn  de terugbetaling opschorten/verlengen.

  Hoe werkt het?

  • De starter sluit voor de aankoop van de woning een hypothecaire lening bij een hypotheekverstrekker af. De hoogte van deze lening is maximaal het aankoopbedrag van de woning minus de door de SVn te verstrekken starterslening.
  • De hypotheekverstrekker is op de hoogte van de aanvullende starterslening via SVn en stemt hiermee in!
  • De gemeente beoordeelt via een korte toets of een aanvrager voldoet aan de gemeentelijke voorwaarden. Zo ja, dan geeft de gemeente de starter toestemming een ‘aanvraag starterslening’ in te dienen bij SVn.
  • SVn beoordeelt of iemand voldoet aan de financiële voorwaarden.
  • SVn financiert de startersleningen met de middelen die de gemeente beschikbaar heeft gesteld in een revolverend fonds dat wordt beheerd door SVn. In dit fonds vloeien de aflossingen en betaalde rentes weer terug. Er zijn momenten dat er geen middelen in het fonds zitten, in dat geval kan geen starterslening worden verstrekt.

  Voorwaarden

  Wilt u in aanmerking komen voor een Starterslening, dan moet u in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U bent 18 jaar of ouder;
  • U was het afgelopen jaar woonachtig in Oegstgeest of in de afgelopen 10 jaar minimaal 5 jaar woonachtig in Oegstgeest, of
  • U bent aantoonbaar langdurig werkzaam in Oegstgeest;
  • De aan te kopen woning staat in Oegstgeest;
  • De aan te kopen woning heeft een koop(/-aanneem)som van maximaal de NHG-grens, inclusief verbeterkosten en meerwerk
  • U en uw eventuele partner heeft geen eigen koopwoning en heeft dit ook niet eerder gehad
  • Het inkomen van u en uw eventuele partner is naar verwachting na drie jaar voldoende om de hogere woonlasten te kunnen opbrengen.
  • Op het moment van aanvraag is zijn er nog voldoende middelen in het fonds
  • De uitgebreide voorwaarden vindt u in de verordening Starterslening
  • Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting heeft aanvullende voorwaarden