Op 26 Juni 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders het verzoek gekregen van het Centraal Orgaan opvang Asielzoeker (COA) om in het Hoefijzergebouw, Rhijngeesterstraatweg 13c, tijdelijk maximaal 60 extra mensen op te vangen. Zoals u weet is er een grote behoefte aan extra opvanglocaties en het Hoefijzergebouw is hiervoor geschikt gebleken. Twee jaar geleden werd het Hoefijzergebouw achter het gemeentehuis, geschikt gemaakt voor tijdelijke bewoning door maximaal 175 statushouders. In november 2021 arriveerden de eerste tijdelijke bewoners. Later werd de tweede verdieping geschikt gemaakt voor huisvesting van vluchtelingen uit Oekraïne.

Aanvullende wensen richting COA

Het college staat in beginsel welwillend tegenover deze tijdelijke extra opvang, maar heeft nog wat vragen en aanvullende wensen/voorwaarden richting het COA. Zo ziet het college graag dat het weer gaat om de opvang van statushouders, dus mensen die in Nederland mogen blijven en hier in de regio kunnen integreren. De huisvesting moet voor dezelfde periode gelden als de huisvesting van de huidige statushouders, namelijk tot uiterlijk 1 november 2025. Ook zijn er nog vragen over de kosten, de toestemming van de verhuurder en zo nog wat praktische zaken.

Omgevingsvergunning

Voor de huisvesting zal eerst een omgevingsvergunning aangevraagd moeten. Dan kijken wij ook naar aspecten zoals brandveiligheid en parkeren. Het college wil voordat er een besluit wordt genomen eerst nog met de gemeenteraad van gedachten wisselen. Dat zal gebeuren tijdens een extra raadsvergadering op 13 juli om 20:00 uur.

Informatiemoment omwonenden

Voor omwonenden organiseren wij komende week een inloopmoment. Zij krijgen daarvoor een persoonlijke uitnodiging.

De meest actuele informatie over dit onderwerp vindt u de komende periode op onze website.