Wilt u graag een evenement organiseren in 2022? Dan is het van belang om uw evenement tijdig door te geven voor plaatsing op de evenementenkalender. Wij verzoeken u daarom vriendelijk om voor 15 oktober 2021 melding te doen van het evenement/de evenementen die u van plan bent in 2022 te organiseren. U kunt de melding voor op de kalender doen via een meldingsformulier. Zo'n meldingsformulier kunt u aanvragen.

Na 1 november 2021 stellen wij de definitieve evenementenkalender voor 2022 vast. Indien een  aanvraag voor een evenement na de gestelde termijn binnenkomt, zal er aan de hand van de kalender bekeken worden of er nog ruimte is voor het evenement.

Aanmelden voor agenda is stap 1

Het aanmelden van een evenement en de opstelling van deze evenementenkalender zegt niets over de daadwerkelijke doorgang van een evenement. Het betreft slechts een eerste toets. U moet alsnog, met in achtneming van de indieningstermijn, een evenementenvergunning aanvragen of een melding maken. Lees wat u verder moet doen op onze website.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de vergunningverlener van de gemeente Oegstgeest, via telefoonnummer 14 071 of via de mail: APV@oegstgeest.nl