Heeft u het al gezien? Onze milieustraat ziet er sinds enkele weken net even anders uit dan eerst. Zo staat er bij de entree nu een digitaal informatiebord. Daarop ziet u informatie over bijvoorbeeld de openingstijden, het goed scheiden van afval en evenementen als de jaarlijkse compostdag of een duurzaamheidsmarkt.

Nieuwe borden bij de containers

Ook op de milieustraat zijn er nieuwe hulpmiddelen. Bij elke container ziet u nieuwe borden staan die in één oogopslag aangeven welke spullen erin horen. Dit is voor u, voor onze medewerkers en het milieu fijner en veiliger. Zo dragen we met elkaar bij aan het goed recyclen van grondstoffen. Want als niemand per ongeluk meer een paar ijzeren onderdelen in een bak voor oud hout gooit, kunnen wij containers aanleveren waar minder verkeerde spullen in zitten. En daarmee voorkomen we dat de afvalverwerkers het afval in containers afkeuren. Hierdoor kunnen zij uw ingeleverde materiaal ook echt recyclen.

Ook nog bruikbare spullen kunt u voortaan makkelijker aanleveren. Die geven wij een tweede leven via de kringloopcontainer. Voor de afvalcontainers is een hekwerk geplaatst zodat u het afval veilig in de container kunt gooien.

Zolder opgeruimd? Kijk op onze website wat u naar de milieustraat aan de Haarlemmerstraatweg 30 kunt brengen.