In een ingezonden brief in de Oegstgeester Courant (‘Uitontwikkeld’, 01/09/2021) gaf de Historische Vereniging Oegstgeest (HVO) haar visie op de toekomst van Oegstgeest. De HVO is een belangrijk gesprekspartner voor ons door haar betrokkenheid bij de ruimtelijke ontwikkelingen en haar kennis over onze historie. Toch kijken we als gemeente op een andere manier naar de cijfers in deze brief.

 Vertekend beeld

De HVO geeft aan dat Oegstgeest na Leiden de hoogste bevolkingsdichtheid in de regio heeft. De gebruikte cijfers zijn feitelijk juist. In de berekening is het aantal inwoners gedeeld door het totale oppervlak van de gemeente (zie tabel 1 in de brief met een berekening volgens dit uitgangspunt).

We vinden echter dat de berekening een vertekend beeld geeft. Hierin telt namelijk ook het landelijk gebied (buurten met minder dan één huishouden per hectare) als oppervlak. Gemeenten met meer landelijk gebied hebben daardoor automatisch een lagere bevolkingsdichtheid. In een weiland woont echter niemand. Oegstgeest heeft nauwelijks landelijk gebied en heeft daardoor direct een hogere bevolkingsdichtheid.

Laten we het landelijk gebied buiten beschouwing in de berekening, dan zien we dat Oegstgeest na Zoeterwoude de laagste bevolkingsdichtheid heeft (zie tabel 2 in de brief).   

Cijfers en toelichting

In de brief aan de Historische Vereniging Oegstgeest vindt u een uitgebreide toelichting.